วิธีวัดว่าเราอ้วนหรือไม่

ก่อนที่จะทราบว่าเราอ้วน หรือไม่อ้วน เรามาคิดคำนวณกันก่อน จากส่วนสูงและน้ำหนักของตัวเรา คิดออกมาแล้ว นั่นแระจะเป็นคำตอบว่าเราอ้วน หรือไม่อ้วน

มาดูวิธีคิดกันเลย

BMI = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) x [ส่วนสูง (เมตร)ยกกำลัง2]

ถ้าค่า BMI ที่ออกมามากกว่า 25 ขึ้นไป แสดงว่า “อ้วน”

หรือง่ายที่สุด เอาส่วนสูง ลบด้วย 100 แล้วลบด้วยน้ำหนักของเรา

น้ำหนักส่วนเกิน = [ส่วนสูง – 100] – น้ำหนัก

ยกตัวอย่างการคิดคำนวณน้ำหนัก

165 – 100 – 60 = 5 แสดงว่าไม่อ้วนจ้า

165 – 100 – 75 = – 10 แสดงว่าอ้วนแล้วจ้า

ถ้าคิดออกมาแล้วติดลบแสดงว่า “อ้วน” แต่ถ้า ไม่ติดลบแสดงว่ายังไม่อ้วนจ้า

ถ้าไม่ติดลบ ยังไม่ต้อง ลดความอ้วน ก็ได้ แต่ก็ควร ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักให้คงที่ ไม่เพิ่มขึ้น