วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็น วันชาติ อีกด้วย...
วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความเป็นมา วันสิ่งแวดล้อมไทย จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง จนถึงขั้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา...
วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน ความหมายวันประถมศึกษาแห่งชาติ วันประถมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6...
วันคนพิการแห่งชาติ

วันคนพิการแห่งชาติ

องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย มาตรการการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ การให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมด้วยความเสมอภาค ทางองค์การสหประชาชาติได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ในส่วนของประเทศไทย...
วันขอบคุณพระเจ้า

วันขอบคุณพระเจ้า

วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1863 เมื่อประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ได้ประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้า...
วันฮาโลวีน

วันฮาโลวีน

วันฮาโลวีน 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน วันปล่อยผี ฮาโลวีน (สะกดได้อีกแบบหนึ่งคือ ฮันโลวีน, ฮัลโลวีน,...
วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันออมแห่งชาติ...
วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...