รถยนต์ที่สามารถเหาะได้นั้น ไม่ได้เป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป เมื่อ 'แอโร่โมบิล' ได้ผลิตรถยนต์ที่สามารถกางปีกออกเป็นเครื่องบินได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งหากใช้งานแบบรถยนต์จะมีความกว้างอยู่ที่ เมตร และเพิ่มเป็น...