Tag archives for โรคเมอร์ส

เชียงใหม่พบผู้ต้องสงสัยเมอร์ส รายที่ 7

เชียงใหม่พบผู้ต้องสงสัยเมอร์ส รายที่ 7

ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้มีอาการป่วยเป็นไข้ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 7 รายแล้ว โดยรายล่าสุด...
สธ.แถลงพบผู้ป่วยเมอร์สคนแรกในไทย

สธ.แถลงพบผู้ป่วยเมอร์สคนแรกในไทย

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลตรวจเชื้อโรคเมอร์สจากห้องปฏิบัติการเป็นครั้งที่ 2 ของผู้ป่วยชายชาวตะวันออกกลาง อายุ 70 ปี...