นายกฯ ย้ำเลิกภาควิชาการบ่าย 2 โมง เสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ กระตุ้น สพฐ. วางแนวทางปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจ...