เมื่อเวลา น. วันที่ 8 พ.ย. ร.ต.อ.ปรีชา หาสังข์ พนักงานสอบสวน...