ความคืบหน้าการขยายผลถึงขบวนการค้าศพ หลังนายเฉลิม ด้วงทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยดินจี่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ที่ทำการฝังศพ ด.ญ.วันเพ็ญ ไว้ใต้ฐานพระพรหมภายในวัดเพื่อทำพิธีไสยศาสตร์...