ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดสรรจากที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติชุดใหญ่ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสปช.ในส่วนด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน จำนวน 173 คน ดังต่อไปนี้...