กรณีวัดไลย์ จ.ลพบุรี ร่วมกับชาวบ้าน และภาคเอกชน ปรับปรุงทาสีโบสถ์ใหม่ให้เป็นสีทอง ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2555 หลังโบสถ์แห่งนี้...