ความคืบหน้าการพบลูกระเบิดกว่า 100 ลูก ในไซต์งานก่อสร้างย่านถนนราชวิถี พบเป็นระเบิดเก่าสมัยสงครามโลก อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว...