วันที่ 2 มกราคม 2558 เวลา น. พ.ต.ท.ชญาณ์นนท์ อุ่นแก้ว...