น.ส.วาสนา ระปัญญา อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/9 หมู่ 2...