นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ...