มีรายงานว่า เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ของ นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธุ์ อาจารย์ประจำภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์...