พ.ต.ท.พัฒนา กองช่าง พงส.ผนพ. สภ.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เชิญ หญิงสาว อายุ...