"บิ๊กแดง" อดีต ผบ.ทบ. เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายแล้วที่วัดหงส์รัตนาราม ได้ฉายาว่า "อภิรัชตโน" แปลว่า "ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง"...