จีนสั่งระงับ 2 เส้นทางบินแวะจอดไทย เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังพบผู้โดยสารติดเชื้อโควิด-19 รวม...