เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง....