new

 

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดใน จ.สมุทรสาคร ส่งผลให้ หญิง อายุ 35 ปี ชาย อายุ 29 ปี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประวัติเดินทางไปติดต่อซื้อขายกุ้งที่ตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด ตรวจพบกลุ่มเสี่ยง ติดเชื้อเพิ่มอีก จำนวน 5 ราย ทั้งหมดรวมจำนวน 7 ราย

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง ด้วยปรากฏสถานการณ์การแพระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วชองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร และมีความเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะแพระบาดเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดให้ท้องที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เข้มขันขึ้น จึงมีมติให้กำหนดมาตรการฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี

ล่าสุด มีมาตรการป้องกัน Covid-19 สั่งล็อกดาวน์ เฉพาะในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดให้ปิดสถานที่ต่างๆ งดทำกิจกรรม และ เพื่อให้มาตรการที่กำหนดข้างต้นบรรลุผลจึงขอความร่วมมือชาวอำเภอสองพี่น้อง งดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น (ประกาศมีผล ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564)

ให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ขณะอยู่นอกเคหะสถาน
งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
สถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงร้านค้า แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้ ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปรับประทานในที่พักเท่านั้น ห้ามนั่งทานในร้านโดยเด็ดขาด
งดใช้สถานที่สนามออกกำลังกาย สนามกีฬาในร่วม หรืออื่นๆ
ห้ามมิให้จัดงานเลี้ยง งานมงคลสมรส งานพิธีการศพ งานบุญทางศาสนา การไหว้บรรพบุรุษ และงานประเพณีทุกชนิด สำหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดงานดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ลงประกาศไว้ 1 เม.ย.63 อย่างเคร่งครัด
ให้ปิดตลาดนัดและสถานที่ลักษณะเดียวกันทุกแห่ง (ใน อ.สองพี่น้อง)
ให้ปิดสวนสนุก บ้านลม บ้านบอล
ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านสนุกเกอร์
ให้ปิดสนามพระเครื่อง ตลาดนัดพระเครื่อง หรือร้านพระเครื่องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ตั้งแต่ 3 ร้านขึ้นไป
ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดแผนไทย อบไอน้ำและสมุนไพร
ให้ปิดโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ และสถานที่จัดให้มีมหรสพทุกประเภท
ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิด ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ผับ บาร์ สถานบันเทิง
ให้ปิดสนามมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนาม การแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
ให้ปิดสถานที่ให้บริการสระว่ายน้ำ และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการในโรงแรม
ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ
ให้ปิดโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา และสถานที่สอนพิเศษ เพื่อให้มาตรการที่กำหนดข้างต้นบรรลุผลจึงขอความร่วมมือชาวอำเภอสองพี่น้อง งดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น

ส่วนไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด19 ทั้ง 7 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้

รายที่ 1 ผู้ป่วยหญิง อายุ 35 ปี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4 ธ.ค. 63

01.00 น.รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งที่หนึ่ง (1) ต.บางตะเคียน
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร
6 ธ.ค. 63

01.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งที่หนึ่ง (1) ต.บางตะเคียน
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร
8-9 ธ.ค. 63

01.00 น.รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งที่หนึ่ง (2) ต.บางตะเคียน
03.00 น.ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร
15 ธ.ค. 63

01.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งที่หนึ่ง (3) ต.บางตะเคียน
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร
17 ธ.ค. 63

01.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งที่หนึ่ง (4) ต.บางตะเคียน
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร
18 ธ.ค. 63

01.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งที่หนึ่ง (3) ต.บางตะเคียน
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร
19 ธ.ค. 63

01.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งที่หนึ่ง (4) ต.บางตะเคียน
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร
17.00 น. รักษา ณ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี
21 ธ.ค. 63 รักษา ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

รายที่ 2 ผู้ป่วยชาย อายุ 29 ปี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

6-7 ธ.ค. 63

01.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่ง ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร
9 ธ.ค. 63 เริ่มป่วย

10 ธ.ค. 63

01.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่ง ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร
11-14 ธ.ค.63 อยู่บ้าน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง

15-16 ธ.ค.63

01.00 น.รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่ง ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง
03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร
17-19 ธ.ค.63 อยู่บ้าน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง

20 ธ.ค. 63 รับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

21 ธ.ค. 63 เข้ารับการรักษา ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

รายที่ 3 ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 7 เดือน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

16 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร

17 ธ.ค. 63

10.00 น. มารดาพาผู้ป่วยเดินทางไป ธกส. สาขาสองพี่น้อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
13.00 น. มารดาพาผู้ป่วยเดิน ตลาดนัดโคกตาเอก ต.บางเลน ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
18 ธ.ค. 63

11.00 น. มารดาพาผู้ป่วยเดิน ไปบ่อกุ้ง ต.สาลี อ.บางปลาม้า โดยมีผู้ป่วยยืนยัน (ระบาดระลอกใหม่รายที่ 1 สุพรรณบุรี) ขับรถ
19 ธ.ค. 63 พักอยู่ที่บ้าน ต.บางตาเถร

20 ธ.ค. 63

16.00 น. มารดาพาเดินทางไป รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมืองสุพรรณบุรี
21 ธ.ค. 63

11.00 น. ตรวจ COVID-19 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
22 ธ.ค. 63 เริ่มป่วย รักษา ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

รายที่ 4 ผู้ป่วยหญิง อายุ 24 ปี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

12-13 ธ.ค. 63 ปฏิบัติงาน รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมืองสุพรรณบุรี

14 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร

15 ธ.ค. 63

07.00 น. ปฏิบัติงาน รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมืองสุพรรณบุรี
15.00 น. เดินทางกลับบ้าน ต.บางตาเถร
16 ธ.ค. 63

10.00 น. ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
16.00 น. เข้าพัก รร.ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
18.00 น. เซ็นทรัลพิษณุโลก รับประทาน MK สุกี้
20.00 น. กลับที่พัก รร.ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
17 ธ.ค. 63

07.00 น. ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
17.00 น. เซ็นทรัลพิษณุโลก รับประทาน MK สุกี้
18 ธ.ค. 63

08.00 น. เดินทางกลับ แวะพักปั๊ม ปตท.นครสวรรค์
13.00 น. แวะเที่ยวสวนนก จ.ชัยนาท
16.00 น.แวะเที่ยวงานไดโนเสาร์ ณ ลานจอดรถโรบินสันสุพรรณบุรี โดยไม่ได้เข้าอาคารของห้าง
19 ธ.ค. 63

07.00 น. เดินทางไปซื้อกุ้งที่แพสมบัติ จ.สมุทรสาคร
09.00 น. เดินทางกลับบ้าน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง
20 ธ.ค. 63

09.00 น. เดินทางมาพักบ้านพ่อแม่ ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง
21 ธ.ค. 63

08.00 น. เดินทางไปรับญาติที่บ้าน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง ตรวจ COVID-19 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
22 ธ.ค. 63

08.00 น. เข้ารับการรักษา รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

รายที่ 5 ผู้ป่วยหญิง อายุ 50 ปี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

11 ธ.ค. 63

04.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่ง แถววัดไผ่โรงวัว
05.00 น. ขายกุ้ง แพสมบัติ จ.สมุทรสาคร
12 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง

13 ธ.ค. 63

04.00 น. รับซื้อกุ้งที่บ่อกุ้งแห่งหนึ่ง บ้านบัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม
05.00 น. ขายกุ้ง แพสมบัติ จ.สมุทรสาคร
14 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้านลูกชาย ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง

15-16 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร

17 ธ.ค. 63 เริ่มป่วย

18 ธ.ค. 63

08.30 น. เดินทางไป ธกส. สาขาสองพี่น้อง
09.30 น. ร้านทองแห่งหนึ่ง ตลาดบางลี่ ซื้ออาหารสด ตลาดบางลี่
19 ธ.ค. 63 07.00 น. ร่วมงานบวช วัดท่าข้าม อ.สองพี่น้อง

20 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร องสองพี่น้อง

21 ธ.ค. 63 ตรวจ COVID-19 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

22 ธ.ค. 63 เข้ารักรักษา ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

รายที่ 6 ผู้ป่วยชาย อายุ 31 ปี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5-10 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร (โต๊ะสนุกเกอร์)

11 ธ.ค. 63 เดินทางไปขายกุ้งที่ แพสหมิตร ตลาดมหาชัย

12-14 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร (โต๊ะสนุกเกอร์)

15 ธ.ค. 63 เดินทางไปขายกุ้งที่ แพสหมิตร ตลาดมหาชัย

16-19 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร (โต๊ะสนุกเกอร์)

20 ธ.ค. 63 เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้าน

21 ธ.ค. 63 ตรวจ COVID-19 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

22 ธ.ค. 63

เดินทางไปซื้อของที่ร้านขายส่งแห่งหนึ่ง อ.ลาดบัวหลวง
เข้ารับรักษา ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
รายที่ 7 ผู้ป่วยหญิง อายุ 40 ปี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

8 ธ.ค. 63 เดินทางร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (ระบาดระลอกใหม่ รายที่ 1) ขายกุ้งที่แพสมบัติ จ.สมุทรสาคร

9-14 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร

15 ธ.ค. 63 เดินทางร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (ระบาดระลอกใหม่ รายที่ 1) ไปขายกุ้งที่แพสมบัติ จ.สมุทรสาคร

16 ธ.ค. 63 เดินทางไปเยี่ยมญาติ อ.เดิมบางนางบวช

17 ธ.ค. 63 ฝากเงิน ธ.กรุงศรีฯ สาขาสองพี่น้อง

18 ธ.ค. 63 เดินทางไปบ้านแม่สามี ในหมู่บ้านเดียวกัน

19 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.บางตาเถร

20 ธ.ค. 63 เดินทางไปเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง

21 ธ.ค. 63 ตรวจ COVID-19 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

22 ธ.ค. 63 เข้ารับรักษา ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17


ขอขอบคุณข่าวจาก