new

 

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากผู้ร่วมชุมนุมอาจพักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีฝนตกต่อเนื่อง อากาศชื้น ทำให้ประชาชนอาจป่วยเป็นไข้หวัด หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้ รวมทั้งสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังถือว่ามีความเสี่ยง เนื่องจากอาจมีผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในสังคม และการชุมนุมซึ่งมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือไข้หวัดได้ง่าย ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้อาการป่วยใกล้เคียงกันมาก

จึงขอความร่วมมือทุกคนหลังกลับจากการเข้าร่วมชุมนุม ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน วัดไข้ ใส่หน้ากาก แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว ป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากหากคนกลุ่มนี้ป่วยจะมีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้

ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมการชุมนุมพบว่าตนมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก การรับรส-กลิ่นลดลง ให้ไปรับการตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือสามารถคัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ผ่านทาง website : BKK COVID-19


ขอขอบคุณข่าวจาก