news

 

ต่อจากข่าว FBI เตรียมช่วยเหลืออัยการท้องถิ่น ถอดรหัส iPhone ในคดีอื่น เว็บไซต์ BuzzFeed รายงานว่า FBI ส่งจดหมายไปยังตำรวจท้องถิ่นในสหรัฐ เล่ากรณีการถอดรหัส iPhone ในคดีเมือง San Bernardino ว่าสามารถถอดรหัสได้สำเร็จ และยินดีช่วย “สนับสนุนทางเทคนิค” กับหน่วยงานพันธมิตร


ขอขอบคุณข่าวจาก