news

จากการตรวจสอบไปยังกรมขนส่งทางบก ได้รับการชี้แจงว่า ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด สามารถใช้เป็นใบขับขี่เพื่อใช้ขับรถในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวน 10 ประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล ซึ่งได้แก่ ประเทศสิงคโปร์, บรูไน, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, พม่า และไทย เนื่องจากใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดเป็นเอกสารที่ออกโดยราชการไทย มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษประกอบ ซึ่งนับว่าเป็นภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว

ส่วนข้อความในโลกโซเชี่ยลที่ถูกส่งต่อกันมานั้น ระบุว่าให้รีบทำการเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพแบบเก่า (บัตรกระดาษ) มาเป็นแบบสมาร์ทการ์ด (บัตรแข็ง) ภายในเดือน ธันวาคม 2558 นี้ มิเช่นนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการรับใบขับขี่อาเซียน 10 ประเทศนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศชัดเจนว่า ไม่มีมาตรการยกเลิก หรือ บังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพแบบเก่ามาเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแต่อย่างใด

ซึ่งหากผู้ที่ครองครองใบขับขี่ตลอดชีพแบบเก่า ต้องการเปลี่ยนมาเป็นแบบสมาร์ทการ์ด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อใช้เดินทางใน 10 ประเทศอาเซียน หรือ เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา ก็สามารถเปลี่ยนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยไม่มีกำหนดเวลา เป็นเพียงทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น

การเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพนั้น เป็นการออกบัตรสมาร์ทการ์ดใบใหม่เพิ่มเติมจากบัตรแบบเก่าที่ใช้อยู่ โดยสำนักงานขนส่งจะไม่มีการเก็บใบขับขี่ใบเก่าคืน ผู้ครอบครองยังคงสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้


ขอขอบคุณข่าวจาก