news

สุนัขในประเทศจีนนอกจากกำลังได้รับความสนใจเนื่องจากเดิน 2 ขาได้เหมือนคน เจ้าของยังจับสุนัขแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนหญิงจนมองไม่ออกว่าเป็นสุนัข

หากมองข้างหลัง คนส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่าเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังเดินไปโรงเรียน แต่เมื่อเห็นด้านหน้าต้องประหลาดใจเนื่องจากเป็นสุนัขพันธฺุ์พุดเดิลที่เดินตัวตรง 2 ขาราวกับคน โดยพุดเดิลตัวนี้อยู่ในเมืองเล่อซาน (Leshan) มณฑลเสฉวน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยเจ้าของเปิดเผยว่าใช้เวลา 2 เดือน ฝึกให้สนัขพุดเดิลเดินแบบคน

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจ คือภาพสุนัขพุดเดิลแต่งตัวในชุดเด็กนักเรียนหญิงสะพายกระเป๋าเป้ที่หลังและเดินตัวตรง 2 ขาแบบคนได้ไกลถึง 2 กิโลเมตร


ขอขอบคุณข่าวจาก