news

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. โดย “ประยุทธิ์” มี 128 ล. “ม.ร.ว.ปรีดิยาธร” รวยสุด 1,378 ล., ขณะที่ “พล.ร.อ.ณรงค์” น้อยสุด 6 ล.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 จำนวน 33 ราย 35 ตำแหน่ง

โดยพบว่า 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,009,790.34 บาท ขณะผู้ที่มีทรัพย์สินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ปรีดีเทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ มีทรัพย์สิน 1,378,394,902.62 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 1,315,332,228 บาท นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 830,523,789.33 บาท ส่วน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 6,948,378.27 บาท ถือเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดในรัฐบาลชุดนี้

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้าตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. – 14 พ.ย. นี้


ขอขอบคุณข่าวจาก