Wish Upon พร.ขอ.ตาย

news

 

Wish Upon พร.ขอ.ตาย ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ไปค้นพบกล่องเพลงปริศนา ซึ่งสามารถทำให้ทุกความปราถนาของเธอสัมฤทธิ์ผลด้วยพร 7 ประการ แต่เมื่อเธอเริ่มใช้มันเพื่อความสุขส่วนตัวโดยไม่แคร์ใคร เรื่องร้าย ๆ ก็เริ่มเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเธออย่างน่าตกใจ ในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่ากล่องปริศนาใบนั้นอยู่เบื้องหลังความวิปโยคทั้งมวล

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *