โรคกระเพาะอาหาร อาการโรคกระเพาะ สาเหตุ และโรคแทรกซ้อน โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง ภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะ และลำไส้ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ ...