milk

นม อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ด้านโภชนาการมากมาย มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับอาหารชนิดอื่น สามารถดื่มได้ทุกวัย ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในท้องตลาด มีหลากหลายประเภท แต่จะเลือกซื้อนมอย่างไรให้ปลอดภัย เรามีวิธีการเลือกซื้อนม และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้ได้คุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี ป้องกันปัญหานมเสียก่อนบริโภค เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

นมสเตอริไรซ์ (Sterilized Milk)
นมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยความ้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อร่างกาย

โดยทั่วไปนมชนิดนี้ มักบรรจุกระป๋องโลหะที่ปิดสนิท จึงสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1-2 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น

วิธีการเลือกซื้อนมสเตอริไรซ์

– ควรเลือกซื้อนมที่กระป๋องที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ บวม หรือสนิมขึ้น
– ควรบริโภคให้หมดในครั้งเดียวหลังจากเปิดกระป๋อง หากบริโภคไม่หมดต้องเก็บไว้ในตู้เย็น

นมพาสเจอไรซ์ (Pasteurized Milk)
นมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ไม่ต่ำกว่า 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือไม่ต่ำกว่า 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที

– นมพาสเจอไรซ์มีทั้งแบบบรรจุขวด และบรรจุถุง
– ระยะเวลาในการบริโภค นับจากวันที่ผลิต ประมาณ 10 วัน
– ควรบริโภคให้หมดในครั้งเดียว ถ้าบริโภคภายหลังอาจทำให้นมเสียก่อนวันหมดอายุ
– นมต้องอยู่ในสภาพเย็นตลอดเวลา ต้องเก็บรักษาในตู้เย็น หรือถังน้ำแข็ง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส

วิธีการเลือกซื้อนมพาสเจอไรซ์

– ควรเลือกซือนมที่ขวด และฝาฟอล์ย มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ หรือบวม และไม่มีน้ำนมรั่วซึม
– ควรสังเกตว่า น้ำนมมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ ถ้าหากเขย่าน้ำนมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วยังมีตะกอนเป็นเม็ดขาวๆ หรือหากพบว่าสีเปลี่ยนไป มีลักษณะเป็นฟอง มียางเหนียวเกิดที่ผิดหน้า หรือมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น แสงว่านมนั้นอาจจะเสีย ไม่ควรรับประทานอย่างเด็ดขาด

นมยูเอชที (UHT Milk)
นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน ด้วยระบบยูเอชที (UHT หรือ Ultra High Temperature) โดยใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 133 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที แล้วบรรจุลงกล่องด้วยกระบวนการและสภาวะที่ปลอดเชื้อ ซึ่งการใช้เวลาในการฆ่าเชื้อที่สั้นมาก ช่วยลดการเปลี่ยนสี เนื่องจากความร้อน และกลิ่นรสนมต้ม จะมีน้อยกว่านมพร้อมดื่มชนิดสเตอริไรซ์ (Sterilized Milk)

– มีระยะเวลาในการบริโภคนับจากวันที่ผลิต ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
– ควรบริโภคให้หมดในครั้งเดียวหลังจากเปิดกล่อง หากบริโภคไม่หมดต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
– นมยูเอชทีที่ยังไม่เปิดดื่ม สามารถเก็บรักษา โดยไม่ต้องแช่เย็น
– ไม่ควรแช่กล่องนม ในกระติกน้ำแข็งหรือน้ำร้อนเป็นเวลานาน เพราะกล่องกระดาษจะอ่อนตัวและชำรุด ทำให้จุลินทรีย์สามารถปนเปื้อนเข้าไปได้

วิธีการเลือกซื้อนมยูเอชที
– ควรเลือกซื้อนมที่กล่องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวม ไม่มีรอยกรีด รอยหัก รอยพับ หรือยุบ โดยเฉพาะที่บริเวณมุมกล่อง และไม่มีน้ำนมรั่วซึม ที่สำคัญควรสังเกตบริเวณที่ใช้หลอดเจาะ จะต้องไม่มีรูรั่ว หรือรอยฉีกขาด