Tag archives for 21 ตุลาคม

You are here: »
วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม เป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล...
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคม ของทุกปี การสังคมสงเคราะห์คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทย ได้อย่างมีความสุขและให้ทุกคนมีความสามารถ รวมถึงพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วย การสังคมสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์มีในประเทศไทยเป็นเวลานานมาแล้ว...