วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม เป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล...