news_2014_16-01

คุณปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้แทนกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย รับมอบรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014 (AREA Award 2014) หรือ “ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014” อันทรงเกียรติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Award) จากโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหา “น้ำดื่มสะอาด” ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย ณ เซ็นโตซ่า คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก