รุ่นและราคา-Prius

ราคารถยนต์ โตโยต้า พริอุส (Toyota Prius)

หมายเหตุ

• รถยนต์โตโยต้า พริอุส รุ่น TRD Sportivo เป็นรุ่นที่พัฒนาจากรถพริอุส รุ่น STANDARD และรุ่น Top Option อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะของรถพริอุส รุ่น TRD Sportivo ติดตั้งโดยบริษัท ไทยออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด

• สี White Pearl Crystal สำหรับรุ่น TRD Sportivo Standard, Top, Top Option และ TRD Sportivo Top Option ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก