รุ่นและราคา-Vigo-Standard-C

ราคารถยนต์ Toyota Vigo Standard Cab ราคาเริ่มต้นที่ 5 แสนต้นๆ ไปถึงราคา 6 แสนต้นๆ เป็นรุ่น CNG

สำหรับสเปครุ่น Top รายละเอียดดังนี้

– ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์
– กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย
– ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV
– น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน91 หรือสูงกว่า
– พวงมาลัยพาวเวอร์
– ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS

• สำหรับสีเมทัลลิก เพิ่ม 7,000 บาท

*** ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก