ertiga-price

suzuki-ertiga

ราคารถ Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga ที่สุดของรถยนต์อเนกประสงค์
3 แถว 7 ที่นั่ง รูปแบบใหม่ ที่สะดวกสบายอย่างมีสไตล์
ด้วยดีไซน์ที่ปราดเปรียวคล่องตัว แต่สามารถใช้งานได้
อเนกประสงค์ แข็งแกร่ง และยังคงประสิทธิภาพในการ ขับขี่ที่ดีเยี่ยมจึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย
ของสังคมได้ทุกรูปแบบ

โดดเด่นด้วยโครงสร้างตัวถังพร้อมระบบรองรับ (Platform) แบบใหม่ที่ออกแบบให้ฐานล้อกว้างและมีความยาวฐานล้อที่ยาวขึ้น จึงทำให้การขับขี่ของคุณมั่นคง เข้าโค้งนิ่ง เลี้ยวรถได้สะดวกแน่นอน

ให้คุณสบายตลอดทางกับเบาะหนานุ่ม นั่งสบาย 3 แถว 7 ที่นั่ง พับเก็บง่ายและให้คุณมีพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมากกว่าใคร เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ในทุกๆ การใช้งาน

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก