“แฟนงอน” ก็ควรจะ “ง้อ” ในตอนที่ยังมีสิทธิ์ ดีกว่า… มานั่ง “สำนึกผิด” ในตอนที่สิทธิ์...