“ความรัก” ไม่ใช่เรื่อง “ตลก” เพราะตอนจบ ไม่มีคน “ขำ”