Tag archives for กลอนโดนๆ - Page 3

You are here: » ( » Page 3)
ของเล่น

ของเล่น

จะ “ของเล่น” หรือ “ของตาย” แต่ถ้ามึงไม่ใส่ใจ ก็กลายเป็น “ของคนอื่น” ได้เหมือนกัน  
เงียบบ้าง

เงียบบ้าง

ถ้า “พูด” อะไรออกไป แล้วไม่มีอะไรดีขึ้น บางที “เงียบบ้าง” ก็ดีเหมือนกัน  
เศษฝุ่น

เศษฝุ่น

“เศษฝุ่น” ที่ปลิวเข้าตา ยังไม่แสบ เท่า… “เศษวาจา” ที่ปลิวเข้าไปอยู่ในใจ  
คนจริงใจ

คนจริงใจ

คนจริงใจ… พูดอะไรก็ผิด คนตอแหล ดัดจริต พูดจากผิดเป็นถูก ก็ย่อมได้