Tag archives for กลอนหมดรัก

คนที่หมดรัก

คนที่หมดรัก

คนที่ “หมดรัก” มักจะ “หมดใจ” โดยไม่รู้ตัว คนที่รู้ตัว กลับเป็นคนที่ยัง รักเธอจน “หมดใจ”...