Tag archives for กลอนลา

You are here: »
ความรัก

ความรัก

ถ้ามี “ความรัก” ก็ต้องเตรียมตัวมี “น้ำตา” ถ้ามี “การจากลา” ก็ต้องเตรียมตัว “เริ่มต้นใหม่”