Tag archives for กลอนรักกัน

เรารักกัน

เรารักกัน

ถูก… ที่เรา “รักกัน” ผิด… ที่เราเจอกัน “ช้าไป” เพราะ… เธอมีคนของเธออยู่แล้ว  
ความรัก

ความรัก

“ความรัก” อาจจะ เปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบ แต่… ไม่อาจเปลี่ยนคนที่ “หมดใจ” ให้กลับมา “รัก” กันดังเดิม...