“ความรัก” ก็เหมือนการดึงหนังยาง ของ “คนสองคน” “คนที่เจ็บ” คือคนที่ไม่ยอมปล่อย