Tag archives for กลอนผู้ชาย

หัวใจ ไม่ใช่ของเล่น

หัวใจ ไม่ใช่ของเล่น

หัวใจ ไม่ใช่ “ของเล่น” อย่าเห็นผู้หญิงเป็น “ของตาย” ถ้ายังเรียกตัวเองว่า “ผู้ชาย” ก็อย่ามามักง่าย “รักใครแล้วต้องรักจริง”...