เคยมั้ย รู้ตักว่า “รัก” ในวันที่เขาจากไป รู้ว่าใจ “คิดถึง” ในวันท่เขาไม่อยู่ รู้สึกอยาก “ขอโทษ”...