Tag archives for กลอนกวนๆ

ของเล่น

ของเล่น

จะ “ของเล่น” หรือ “ของตาย” แต่ถ้ามึงไม่ใส่ใจ ก็กลายเป็น “ของคนอื่น” ได้เหมือนกัน  
เศษฝุ่น

เศษฝุ่น

“เศษฝุ่น” ที่ปลิวเข้าตา ยังไม่แสบ เท่า… “เศษวาจา” ที่ปลิวเข้าไปอยู่ในใจ