รู้สึกเจ็บ

รู้สึกเจ็บ

ไม่มีอะไร ที่จะทำให้เรา “รู้สึกเจ็บ” ไปมากกว่า การที่เรา มี “คนรัก” แต่… ไม่ได้อยู่ด้วยกัน...