Author Archives: pairin - Page 3

You are here: » ( » Page 3)
เกรด A นั่นหายาก

เกรด A นั่นหายาก

  เกรด A นั่นหายาก ต้องลำบากจดโพยไป นั่งลอกบานตะไท ใช้ทั้งหมึกเปลืองปากกา ต้องเก็บวางให้ไว ซ่อนเอาไว้ที่ลับตา...
เมียเก่า

เมียเก่า

เมียเก่า เรียก “อีแก่” เมียแท้ๆ เรียก “ที่รัก” เมียน่ารัก เรียก “อีหนู”...