Tag archives for iPhone 9

You are here: Home » iPhone 9
คาด iPhone 9 จะมีราคาไม่ถึง 2 หมื่นบาท

คาด iPhone 9 จะมีราคาไม่ถึง 2 หมื่นบาท

  ใกล้เปิดตัวเต็มทีแล้ว (อีกสองเดือนประมาณ) ช่วงนีก็จะมีข้อมูลของ iPhone รุ่นใหม่ประจำปี 2019 ออกมาค่อนข้างเยอะหน่อย ล่าสุดก็มีการวิเคราะห์ราคาของ...
ชมภาพเรนเดอร์ล่าสุด iPhone 9 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ชมภาพเรนเดอร์ล่าสุด iPhone 9 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ล่าสุด @OnLeaks เจ้าพ่อข่าววงในที่น่าเชื่อถือ ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ล่าสุดของ iPhone 9 ออกมา ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ จากภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้น...