ฟอร์ด เอเวอเรส 2015 ใหม่ ที่เตรียมเปิดตัวในจีนนั้น เป็นความร่วมมือกันระหว่างฟอร์ดเอเชียแปซิฟิค และบริษัท JMC ในประเทศจีน...