วันที่ 21 กันยายน 2563 – มีรายงานว่า ไฮโซแชมป์ จิรัฏฐ์...