นายณรงค์เดช ภาพติ๊บ อายุ 59 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน...