เมื่อเวลา น. (19 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแจ็ค หม่า (Mr....